BMS

Building Management System

BMS to system zarządzania systemami automatycznego sterowania w budynku. Zadaniem automatyki BMS jest integrowanie instalacji występujących na obiekcie. System automatyki budynkowej spaja wszystkie systemy w jedną całość, która pozwala efektywnie i w sposób oszczędny zarządzać całym obiektem z jednego miejsca. System BMS kontroluje parametry pracy poszczególnych urządzeń, informuje o problemach i awariach. System udostępnia zazwyczaj interface graficzny, który w czytelny sposób pozwala na podgląd parametrów pracy oraz zmianę wartości nastawionych.

Gdzie zastosować BMS?

  • biurowce
  • hotele
  • centra handlowe
  • zakłady produkcyjne
  • szpitale